درباره ما
  • درباره ما

پوران پژوهش

گسترش روزافزون دامنه آموزش در شكل ها و انواع گوناگون نظام هاي تحصيلي در ايران امروز، نشان از تقاضاي فزاينده براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دارد.

استقبال چشم گير دوستداران دانش و شناخت از نظام هاي متعدد آموزشي؛ از سيستم تمام وقت روزانه و شبانه گرفته تا آموزش از راه دور و ضمن خدمت و اخيراً دانشگاه مجازي، و گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي حكايت از آن دارد كه در ايران نيز پابه پاي جهان صنعتي و تخصص محور، نياز به پرورش نيروي متخصص و پرهيز از توليد دانش آموختگاني با دانش متنوع ولي سطحي و كم عمق، به خوبي احساس شده است و سياست هاي آموزش عالي، چنان چه مديران و مسئولان اعلام كرده‌اند، در پي پاسخگويي به اين ضرورت است. همگام با شرايط جديد، و در راستاي آماده سازي و تقويت نيروي جوان و مشتاق به گونه اي كه بتواند با صرف كم‌ترين ميزان انرژي و زمان، جايگاه مناسب خود را در رقابت بر سر فرصت ادامه تحصيل در دوره هاي تكميلي و تخصصي، بيابد لازم و ضروري است كه موسسات آموزشي و ناشراني كه در زمينه به اصطلاح كلاس هاي آمادگي، آزمون هاي آزمايشي و كتاب هاي كمك آموزشي فعاليت مي‌نمايند نيز در خط مشي هاي راهبردي خود بازنگري و تجديد نظر نمايند. دو شادوش سياست آموزشي تخصص محور در زمينه كلاس هاي آمادگي و كتاب هاي كمك آموزشي فعاليت مي‌كند نيز مي‌بايست ضمن آگاهي بر چنين رويكردي، در صدد فراهم كردن ملزومات آن برآيد. نگاهي به كارنامه آموزشي و انتشاراتي موسسه فرهنگي- انتشاراتي پوران پژوهش، به عنوان نخستين موسسه اي كه با برگزاري كلاس هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد فعاليت خود را آغاز كرد، نشان مي‌دهد كه ضرورت هايي كه به واسطه به خدمت گرفتن نيروهاي متخصص و توانمند دارد به اين ضرورت هاي تازه پاسخي در خور و راهگشا مي‌دهد. پوران پژوهش كه فعاليت هاي نخستينش بر كلاس هاي آمادگي كارشناسي ارشد متمركز شده بود، پس از تغيير شرايط تحصيل و كار در جامعه ايران و با توجه به كمبود وقت بخشي از داوطلبان ادامه تحصيل در دوره هاي تكميلي پابه پاي اين كلاس ها، دست به تاليف و انتشار كتاب هاي طبقه بندي شده زد، و برخلاف بسياري از ناشران اين حوزه، مناسب‌ترين مولفان دانشگاهي را براي اين كار گرد هم آورد.

  • انتشار بيش از 70 عنوان كتاب براي آماده سازي دانشجويان داوطلب كارشناسي ارشد،در بيش از 25 رشته دانشگاهي كه بسياري از اين عناوين به چاپ هاي هفتم و هشتم رسيده‌اند، و تهيه 50 عنوان كتاب ديگر كه به زودي در اختيار مشتاقان قرار خواهد گرفت گواهي بر شناخت ضرورت ها و نيازهاي متنوع و مدام در حال تغيير اين حوزه از فعاليت هاي آموزشي است.
  • انتشار بيش از 20 عنوان ديگر براي دانشجويان داوطلب در آزمون كارداني به كارشناسي و اقدام به تهيه و انتشار 30 عنوان ديگر در همين حوزه، از توجه مديريت پوران پژوهش به اين بخش از داوطلبان حكايت مي‌كند. در ضمن از يک سال قبل فعاليت هاي آموزشي اين موسسه درغالب موسسه آموزش عالي آزاد مهستان ( که مديريت آن مشترک با موسسه انتشاراتي پوران پژوهش است) صورت مي پذيرد .

موسسه آموزش عالي آزاد مهستان از سال 1386 با کسب مجوز قطعي از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري فعاليت خود را آغاز نموده است . اين موسسه سعي دارد تا با برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آمادگي آزمون کارشناسي ارشد و کارداني و کارشناسي و برگزاري آزمون هاي آزمايشي در راستاي ارتقاء سطح علمي دانشجويان و داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد و کارداني به کارشناسي گام بردارد .


داده پرداز پویای شریف طراحی و پشتیبانی توسط: داده پرداز
© 2016 Pouran.net / All right reserved.