خبر
اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۶

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۶

1396/06/11

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۶ برای دیدن نتایج میتوانید از لینک زید سایت سنجش مراجعه کنید. http://92.242.195.145/nrgarshad96

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۶

برای دیدن نتایج میتوانید از لینک زید سایت سنجش مراجعه کنید. http://92.242.195.145/nrgarshad96

داده پرداز پویای شریف طراحی و پشتیبانی توسط: داده پرداز
© 2016 Pouran.net / All right reserved.