استخدام بانک ملی ایران

بانک ملی ایران برای تامین نیروی انسانی موردنیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب بخشنامه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سه حیطه عمومی، حیطه تخصصی و حیطه اختصاصی مورخ 1401/12/15 سازمان اداری واسخدامی کشور، تعداد 1832 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی در حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی و همچنین طی مراحل ارزیابی و گزینش استخدامی می‌نماید. آزمون استخدامی بانک ملی ایران در روز جمعه 1402/02/25 در تهران و باتوجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی آن‌ها می‌باشد که در تقاضانامه درجه خواهند نمود.


برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک ملی ایران، اینجا کلیک کنید.


چارچوب و مواد آزمون استخدامی بانک ملی ایران

آزمون کتبی شامل سنجش حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی است که بر اساس عناوین شغلی ذکر شده و خواسته شده، به صورت کتبی برگزار می‌شود. تمامی سوالات آزمون کتبی به صورت چهار گزینه‌ای بوده و به‌ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی درنظر گرفته می‌شود.

سنجش و ارزیابی صلاحیت عمومی و اختصاصی موردنیاز برای شغل‌های موردنظر برای عناوین شغلی ذکر شده، علاوه بر آزمون کتبی صورت می‌گیرد.

آزمون حیطه عمومی ویژه بانک ملی ایران

مواد این آزمون دروس عمومی برای تمامی عنوان‌های شغلی بانکداری و همیار حفاظت می‌باشد و از هر درس 15 سوال تستی مطرح می‌شود. انتشارات پوران پژوهش برای این هفت درس معرفی شده در حیطه عمومی، 7 جلد کتاب مجزا درنظر گرفته که در قالب یک پکیج جامع و کامل مناسب حیطه عمومی، تهیه و تنظیم شده‌است. کتاب‌های موجود در این بسته و مواد آزمون حیطه عمومی عبارتند از:

1- مهارت های هفتگانه ICDL

2- ریاضی و آمار مقدماتی

3- زبان و ادبیات فارسی

4- معارف اسلامی، قرآن و احکام شرعی

5- زبان انگلیسی عمومی

6- حقوق اساسی و اطلاعات عمومی

7- هوش و توانمندی های عمومی

گفتنی است که کتاب‌های ICDL و معارف، شامل تمامی تست‌های آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته است.

توجه: به منظور احراز مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، داوطلبان استخدام موظند حداکثر یک ماه پس از اعلام تایید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه ICDL صادره از مراکز و موسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایند.

شما می‌توانید به صورت جداگانه نیز هرکدام از کتاب‌های این بسته دروس عمومی را که مدنظرتان است، سفارش دهید؛ اما مزیت سفارش پکیج استخدامی دروس عمومی این است که 20 درصد تخفیف شامل حال سفارش دهندگان می‌شود. برای مشاهده تمام کتاب‌های بسته استخدامی دروس عمومی اینجا کلیک کنید.

آزمون حیطه اختصاصی و تخصصی ویژه بانک ملی ایران

آزمون حیطه اختصاصی نیز برای کلیه عناوین شغلی بانکداری و همیار حفاظت مشترک می‌باشد. آزمون تفکر تحلیلی-سیستمی آزمونی است که در این حیطه اختصاصی به صورت کتبی مطرح می‌شود.

آزمون حیطه تخصصی برای هریک از عنوان‌های شغلی بانکداری، متفاوت می‌باشد و داوطلبان باتوجه به رشته تحصیلی خود (شرایط احراز تحصیلی) و عنوان شغلی خواسته شده از سمت بانک ملی ایران، می‌توانند مواد آزمون حیطه تخصصی را انتخاب کنند. متقاضیان عنوان شغلی همیار حفاظت، فقط به سوالات دو دفترچه آزمون حیطه عمومی و آزمون حیطه اختصاصی پاسخ می‌دهند و آزمون حیطه تخصصی (یعنی دروس زیر) ندارند. اما متقاضیان عنوان شغلی بانکداری علاوه بر آزمون حیطه عمومی و حیطه اختصاصی، می‌بایستی به دفترچه آزمون حیطه تخصصی باتوجه به عنوان شغلی و رشته تحصیلی خود، پاسخ دهند. مواد آزمون حیطه تخصصی برای عنوان‌های شغلی زیر عبارتند از:

1- اصول حسابداری

2- پول، ارز و بانکداری

3- اصول علم اقتصاد

4- تئوری‌های مدیریت و برنامه ریزی

5- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

6- مدیریت بازاریابی

1- حقوق اداری

2- حقوق اساسی

3- حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)

4- حقوق مدنی

1- پایگاه داده

2- سیستم‌های عامل

3- ساختمان داده

4- طراحی الگوریتم

5- معماری کامپیوتر

1- استاتیک

2- مقاومت مصالح

3- طراحی اجزای ماشین

4- ترمودینامیک

5- مکانیک سیالات

6- انتقال حرارت

7- دینامیک

8- ارتعاشات

9- کنترل خطی

1- مدارهای الکتریکی 1

2- مدارهای الکتریک 2

3- ماشین‌های الکتریکی 1

4- ماشین‌های الکتریکی 2

5- الکترونیک 1

6- الکترونیک 2

7- کنترل خطی

8- مدارهای منطقی

9- الکترومغناطیس

10- ریاضی مهندسی

11- سیگنال‌ها و سیستم‌ها

12- مخابرات 1

  • بانکدار (امور ساختمان): کتاب‌ها و مواد آزمون حیطه تخصصی امور ساختمان عبارتند از:

1- استاتیک

2- مقاومت مصالح

3- طراحی معماری وشهرسازی

4- مصالح ساختمانی

5- اصول مهندسی زلزله

6- نقشه برداری

7- نقشه کشی و رسم فنی

  • بانکدار (امور آمار): کتاب‌ها و مواد آزمون حیطه تخصصی امور آمار عبارتند از:

1- مفاهیم و روش‌های آماری

2- احتمال 1

3- رکرسیون 1

4- روش‌های نمونه‌گیری 1

5- استنباط آماری

  • بانکدار (امور کشاورزی): کتاب‌ها و مواد آزمون حیطه تخصصی امور کشاورزی عبارتند از:

1- مدیریت و توسعه کشاورزی

2- بازاریابی کشاورزی

3- اقتصاد خرد

4- اقتصاد کلان

5- اقتصاد سنجی

نحوه اعلام نتیجه آزمون استخدامی و فرآیند جذب بانک ملی ایران

معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حد نصاب در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمراتی که کسب کرده‌اند و سهمیه‌های قانونی انجام می‌شود.

پس از برگزاری آزمون استخدامی بانک ملی ایران، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی محاسبه و حد نصاب، معادل کسب حداقل پنجاه درصد (50%) میانیگن نمره کسب شده سه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (40%) برای حیطه عمومی آزمون کتبی و شصت درصد (60%) برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی آزمون کتبی در هر سهمیه استخدامی، شغل و شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف شده و صرفاً کارنامه آزمون کتبی جهت اطلاع برای آن‌ها قابل مشاهده خواهد بود. اسامی داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش معرفی و براساس مجموع نمره با وزن 40% برای حیطه عمومی و وزن 60% برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی در آزمون کتبی معرفی می‌گردند. نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلبان بر اساس 70% نمره امتحان کتبی و 30% نمره ارزیابی تکمیلی است.

انجام ارزیابی تکمیلی در صورت وجود داوطلب واجد شرایط و دارای حد نصاب، صرفاً از بین داوطلبانی که مدارک و مستندات آن‌ها براساس اطلاعات خوداظهاری مورد بررسی و تایید قرار گرفته‌است، براساس نمره کسب شده این افراد در آزمون کتبی و با درنظر گرفتن سهمیه‌های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت می‌گیرد. فرآیند ارزیابی تکمیلی پذیرفته‌شدگان از طریق کانونو ارزیابی و توسعه بانک ملی ایران، با ارزیابی شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده به صورت زیر انجام می‌پذیرد:

1- ارزیابی رفتاری: شامل شاخص‌های مهارت ارتباطی، برنامه ریزی و هماهنگی، مسئولیت پذیری، میل به رشد و توسعه، تفکر تحلیلی و قدرت حل مسئله، تیم و شبکه‌سازی

2- ارزیابی روانشناختی: شامل آزمون‌های هوش-شناختی، شخصیتی و جهت گیری نسبت به دیگران، الگوهای رفتاری

3- ارزیابی شغلی: شامل شاخص‌های روحیه خدمت گرایی، آراستگی ظاهری، تناسب کلی با شغل

پس از اتمام و برگزاری ارزیابی تکمیلی، نمره کسب شده به منظور تعیین حد نصاب به سازمان سنجش کشور ارسال می‌گردد. معرفی افراد پذیرفته شده براساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن 70% برای آزمون‌های کتبی و 30% برای ارزیابی تکمیلی و با درنظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.

شرایط احراز تحصیلی برای عناوین شغلی بانکداری و همیار حفاظت ویژه بانک ملی ایران

داوطلبان صرفاً درصورتی می‌توانند ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران یکسان باشد. درصورتی که برای برخی از رشته‌های تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت نام، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفاً فارغ‌التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هریک از رشته‌های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت ((کلیه گرایش‌ها)) در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده باشد، فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های آن رشته تحصیلی در مقطع موردنظر، می‌توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند.


برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک ملی ایران، اینجا کلیک کنید.

   

مشاوره با کارشناسان پوران