بیوشیمی عبدالوهاب احسانی-فرشته بهمنی-نسرین فراهانی

Biochemistry
ارسال رایگان به سراسر کشور
بهترین کیفیت آموزشی
امکان پرداخت اینترنتی
قیمت رقابتی

بیوشیمی عبدالوهاب احسانی-فرشته بهمنی-نسرین فراهانی

Biochemistry
نقد و بررسی

کتاب  بیوشیمی  نوشته  عبدالوهاب احسانی ، فرشته بهمنی و نسرین فراهانی  انتشارات  پوران پژوهش  شامل 802 صفحه می‌باشد و در حال حاضر  جدیدترین ویرایش کتاب  (چاپ بیست و یکم 1402) در سایت پوران موجود و قابل سفارش است.

ساده نویسی مطالب پیچیده درس بیوشیمی دلیلی بر استقبال بی سابقه از کتاب بیوشیمی احسانی است. در عـرض ده سال، چهارده بار کتاب بیوشیمی تجدید چاپ شده است و در حال حاضر، کتاب بیوشیمی دکتر احسانی به چاپ نوزدهم رسیده است. 

علوم زیستی و تکنولوژی‌های مربوط به آنها، مخصوصـاً بیوشـیمی بـه عنـوان علم مادر، چنان سریع دچـار گسـترش اسـت کـه حتـی اصول کـاملاً شـناخته شـده آن در معـرض تغییـر و تکامــل قـرار دارد و‌ اینجاست کــه تجدیــدنظر در هــر چــاپ ضــروری بــه نظــر مــی رســد.


"دانلود رایگان کتاب بیوشیمی عبدالوهاب احسانی انتشارات پوران پژوهش"


کتاب بیوشیمی انتشارات پوران پژوهش در چاپ جدید ضمن حفظ مطالب پایه، به کاربردهای بـالینی بیوشـیمی بیشتر پرداخته است.


ویژگی های چاپ جدید کتاب بیوشیمی احسانی :


  • افزودن بخش کاربردهای بالینی آنزیم ها
  • گسترش بخش هورمون‌ها 
  • اضافه کردن مطالبی به اختلالات متابولیسـم کربوهیـدرات هـا و لیپیـدها 
  • به روز رسانی بخش های مربوط به بیولوژی مولکولی 
  • اضافه، حذف یا تعویض شکل ها
  • افزودن جدیدترین و بهتـرین سـوالات مربـوط بـه آزمون‌های کارشناسی ارشد وزارت بهداشـت و وزارت علـوم در انتهای هر بخش همراه با پاسخ تشریحیفهرست مطالب


فصل اول. تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون

فصل دوم. کربوهیدرات ها

فصل سوم. ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین ها
فصل چهارم. ساختمان لیپیدها
فصل پنجم. ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک

فصل ششم. ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم. بیوانرژتیک

فصل هشتم. فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل نهم. آنزیم ها

فصل دهم. کوآنزیم ها و ویتامین ها

فصل یازدهم. متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل دوازدهم. متابولیسم لیپیدها

فصل سیزدهم. متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار

فصل چهاردهم. همانندسازی DNA
فصل پانزدهم. ابراز ژن

فصل شانزدهم. بیوسنتز پروتئین یا ترجمه (Translation)
فصل هفدهم. هورمون ها


همچنین فهرست کامل و بخشی از pdf کتاب بیوشیمی دکتر احسانی را رایگان دانلود و مطالعه نموده و در صورت رضایت سفارش دهید.


مشخصات فنی
ماده آزمون: بیوشیمی
نویسنده: عبدالوهاب احسانی زنوز فرشته بهمنی نسرین فراهانی
ناشر: پوران پژوهش
نوبت چاپ: بیست و یکم
سال انتشار: 1402
نوع محصول: کتاب
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 802

مهمان

باسلام آیا این کتاب در سال 1402 نیز چاپ جدید خواهد داشت یا نه؟

مشاوره با کارشناسان پوران